อ่านว่า ยิน ดี ต้อน รับ

posted on 10 Mar 2013 21:29 by banpom directory Lifestyle
ขอเล่าด้วยภาพ ( หลายภาพ )
 
 
 
 
 
 
  
   
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
ป.๑ ร่อยทรายละเอียดเพื่อใช้ปูกระเบื้องดินเผา
ข้างศาลาซ้ายมือเป็นต้นส้มเสี้ยว   ขวามือ ต้นกาสะลอง ( ปีบ ) และต้นไข่เน่า ที่ผู้เขียนปลูกไว้
ใช้เวลาทำในชั่วโมงว่าง  หลังเลิกเรียนและวันหยุด 
อีกหลัง อยู่ทางขวามือ ยังไม่แล้วดี เหลือแต่งานทาสี
ลายสือไทย เป็นวิชาเพิ่มเติม ชั้น ป. ๔ - ๖
ขอบคุณทุกท่านครับ
 

Comment

Comment:

Tweet

นึกว่าจะทำขนำน้อยกลางนาอิอิ

#1 By ปิยะ99 on 2013-03-13 14:04