โรงเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ แล้ว 

นึกถึงอดีตจึงนำภาพเก่าโรงเรียนเดิมมาดู 

อาคารเรียน แบบ ๐๑๔ ขนาด ๓ ห้องเรียน  สร้างโดยชาวบ้านและงบประมาณหลวง
ภาพนี้ถ่ายไว้ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒ ( ปัจจุบันรื้อแล้ว ทั้งอาคาร และบ้านพักครู
แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
อาคารเรียนแบบ ป๑ฉ ขนาด ๔ ห้องเรียน
สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ งบก่อสร้าง  ๒๙๐,๐๐๐ บาท
ภาพนี้ยังมีบันไดไม้ขึ้นด้านหน้า ๒ ข้าง 
ปัจจุบันแก้ไขโดยย้ายบันไดเข้าในอาคาร ตรงที่ข้างรถยนต์จอด

Comment

Comment:

Tweet