สา  อมิตฺตตาปานา   ส่วนว่านางอมิตธิดานั้นเป็นลูกเหล่าตระกูลไม่เสียชาติ  

คิดว่าตัวเป็นทาสมิได้นึกว่าตัวเป็นสาวได้ผัวแก่   คิดแต่ว่าทุกข์ของพ่อแม่กรรมแล้วก็ตามกรรม 

สมฺมาปฏิชคติ   เจ้าก็หาหุงต้มตักตำทุกค่ำเช้า ไม่ขวยเขินละอายเพื่อน   เวลาเช้าเจ้าก็ทำ 

เวลาค่ำเจ้าก็มิให้เตือน  ทั้งการเรือนเจ้าก็มิให้ว่า   ทั้งฟืนเจ้าก็หักผักเจ้าก็หา  เฝ้าปรนนิบัติเฒ่าชรา

ทุกวันและเวลา  นั่นแล้วแล

          ฝาย นาง อมิตธิดา ทำ ขนม ให้ ออ เฒ่า   

 ไอ้ ขด ๆ เหมือน หัว เต่า นั้น ขนม วง    

ไอ้ สอง คัน อัน กง นั้น ขนม ทอง ม้วน     

ไอ้ ขาว มะ พร้าว ล้วน นั้น ขนม ถ้วย ตะ ไล             

ไอ้ กลม ๆ เท่า ไข่ ไก่ นั้น ขนม ต้ม    

ไอ้ หวาน ๆ ขม ๆ นั้น เปลือก ส้ม โอ แช่ อิ่ม   

ไอ้ อ่อน นุง นุ่ม นิ่ม นั้น ขนม จี่

ไอ้ ดำ ยอง ๆ ดู ยู่ ยี่ นั้น ขนม ขี้ หนู               

ไอ้ ปิ้ง ไฟ เข้า ฟู นั้น ข้าว เกรียบ โป่ง       

ไอ้ ฟู โฟด กลาง เป็น โพรง นั้น ขนม รอย ทำ   

ไอ้ ชด ( ซด ) ชับ หวาน ฉ่ำ นั้น ลอด ช่อง    

ไอ้ ฟูบ ฟีบ ขึ้น เป็น ฟอง นั้น ขนม ถ้วย ฟู                

ไอ้ กิน หยืด หยาด พอ ดู นั้น ฝอย ทอง

          ไอ้ หอม น้ำ มัน เป็น กอง ๆ นั้น ขนม หม้อ แกง        

ไอ้ สี่ จับ เป็น แท่ง ๆ นั้น ทอง หยิบ

ไอ้ ชด (ซด) ต้อง คอย ขมิบ นั้น วุ้ย ซึ้ม                     

ไอ้ เหลือง เลื่อม นั้น รูป ฟูบ

ไอ้ กลม เป็น ก้อน ตะลูบ กูบ นั้น ทอง หยอด           

ไอ้ กิน เข้า ไป ขี้ ป๊อด ปอด นั้น ขยาสารท

ไอ้โตเท่าแขน  …………………………………………..

(  หมดแถบบันทึกเสียง หน้า ๑  และบันทึกเสียงไม่ทัน )

 

หน้า ๒

ไอ้ หน้า  เป็น เม็ด ข้าว เกรียบ งา                             

ไอ้ ขาว เป็น ก้อน อยู่ ตรง หน้า นั้น มะ พร้าว แก้ว 

ไอ้ นวล ละออง ผ่อง แผ้ว นั้น ขนม พิง (ผิง)          

ไอ้ ก้น ดำ เหมือน กล้วย ปิ้ง นั้น ขนม ครก  

ไอ้ ข้าง ใน แดง เอา แป้ง หมก นั้น ขนม ใส่ ไส้   

ไอ้ แล เลื่อม เป็น มัน ไหล นั้น ขนม กวน

ไอ้ กรอบ กัด  ล่วน นั้น กล้วย ฉาบ                 

ไอ้ โป ๆ ปม ๆ  เขา เรียก ฝัง เพชร ฝัง พลอย   

ไอ้ น้ำ เหลือง ย้อย หยาด นั้น ไอ้ น้ำ มัน กุ หลาบ     

ไอ้ ยุ่ม ยู่ ดู มัน หยาบ นั้น ข้าว ตอก ตัด   

ไอ้ กอด ก้น สอง อัน รัด นั้น ขนม ผัว เมีย                

ไอ้ กิน เปรี้ยว ต้อง แลบ ลิ้น เลีย นั้น ขนม เข่ง

ไอ้ ฟั่น เป็น พรวน นั้น ขนม เกลียว                          

ไอ้ กิน หนึก ๆ หนัก ๆ  เหนียว ๆ นั้น แดก งา    

ไอ้ ฟู จัง ลัง เหลือง จ้า นั้น ขนม ปัง ปอนด์               

ไอ้ ที่ มัน กิน เหนียว เคี้ยว อ่อน นั้น ตาง เม   

ไอ้ ทอด ร้อน เที่ยว ขาย เร่ นั้น เต้า หู้ ทอด               

ไอ้ กัด กิน เล่น กรอด ๆ นั้น งา ตัด

ไอ้ เงา โง้ง แทบ เอา มีด งัด นั้น ถั่ว ลั้ว                               

ไอ้ น้ำ ตาล ล้อ เมล็ด ถั่ว นั้น ลูก กวาด   

ไอ้ แบน ๆ เป็น แผ่น กระดาษ นั้น ขนม ไพ่                       

ไอ้ กิน เข้า ไป ชื่น ใจ นั้น ขนม ปัง เปี๊ยะ   

ต้อง เอา มือ ตะ กุย คุ้ย เขี่ย นั้น เค งา                               

ไอ้ กรอบ ๆ ชอบ ยะถา นั้น ข้าว พอง

ไอ้ เหลือง ราว ฝอย ทอง นั้น บ๊ะ หมี่                                 

ไอ้ ใส่ ชาม ใช้ ผัก ชี นั้น ก๊วย เตี๋ยว

ไอ้ ชด (ซด) ปาด ที เดียว นั่น ละ ลอด ช่อง สิงคโปร์     

พอ สำ เร็จ มโนนาง มิ ช้า นำ ไป ให้ ออ เฒ่า ชรา นั่น แล้วแล

---------------------------------------

( เสียดายที่บันทึกเสียงไม่ทัน ทำให้เนื้อหาตอนนี้ไม่สมบูรณ์  และค้นหาไม่ได้ )

Comment

Comment:

Tweet

เด็กๆควรจะเรียนรู้ไว้ น่าดูน่ารู้กว่าพวกเกาหลี

#3 By หนอน (125.24.179.228) on 2011-11-03 23:13

ดูแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเท่าไหร่ท่านชูชก เมียสวย เมียดี ชาติต่อมาถึงไม่ดี

#2 By หนอน (125.24.179.228) on 2011-11-03 23:12

อ่านแล้วน่าอิจฉาชูชก
เมียสปอยซะขนาดนี้

ไม่น่าท้องแตกตายได้เลย
น่าจะมีภูมิคุ้มกันบ้าง

#1 By Luntom_jang on 2011-05-12 22:47